Spoljno okruglo brušenje
 BSB 
 BSC 
 BSD 

Unutrašnje brušenje
 MBU 
 UBC 

Brušenje Navoja - Spoljni navoj
 BBN 
Brušenje Navoja - Unutrašnji navoj
 BBUN 

Brusilice po tehničkom zadatku
 PRETHODNA STRANA 
 


Brušenje kolenastog vratila  

Brusilice specijalne namene za serijsku i masovnu proizvodnju

rade se na osnovu tehničkog zadatka. Primenjuju se u svim

granama industrije, na primer u automobilskoj industriji za proizvodnju:

 

- delova za gorivnu aparaturu

- razvodnih osovina i kolenastih vratila

- razvodnih ventila

- osovina turbokompresora

- brušenje žljebova

- čaura i deflektora ulja

- spoljnih zglobova

- kućišta zadnjih osovina kamiona

- kućišta diferencijala

- klipova i klipnih prstenova     

Copyright © 2012. All Rights Reserved.